Ενισχύστε/Donate

Kαταθέστε την οικονομική σας ενίσχυση στο λογαριασμό:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αρ. Λογαριασμού 167 470832-65
ΙΒΑΝ GR78 0110 1670 0000 1674 7083 265
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ-BIC ETHNGRAA